site-logo

Special How To Make A Lesson Plan In Araling Panlipunan Araling Panlipunan Division Festival Of Talents €? Deped Bagui

View Large Image Special How To Make A Lesson Plan In Araling Panlipunan Araling Panlipunan Division Festival Of Talents €? Deped Bagui

Check other template ideas below:

Special how to make a lesson plan in araling panlipunan Araling Panlipunan Division Festival of Talents — DEPED BAGUI - Science iii (chemistry) i. Goal: on the end of the sports, the students have to be able to: 1. Perceive the importance of chemistry to daily life ii. Concern remember: a. Subject matter: chemistry in daily residing b. Reference: 1. Technological know-how and era iii by means of gutierrez textbook trainer's manual 2. Science and generation i by using rabago textbook trainer's guide c. Substances: visible aids, books. Gawain ng bata tcmc ecumenical prayer panginoon, maraming salamat po sa dakilang araw na ito! Kami po ay nagpupuri at niluluwalhati ang inyong mga kaloob na biyaya sa amin. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral at pagtuklas ng bagong kaalaman na magtataguyod sa amin upang maging mahusay mong tagapaglingkod. Ipadala po ninyo ang inyong banal na espiritu upang magningas sa puso ng bawat isa sa amin ang maalab na pagnanais na maging mahusay na mamamayan na can also malasakit sa pamilya, kapwa, kalikasan at sa mahal na bansang pilipinas. Ang lahat ng ito ay hinihiling naming sa matamis at dakilang pangalan ni hesus na aming tagapagligtas. Amen.

Taon dalawanglibo at labingtatlo. Ano ang petsa ngayon? Zaldy? -Ang panahon ngayon ay maaraw. Ang panahon po ngayon ay maaraw. Pitong batang lalaki po ang pumasok ngayon. -Sinu-sino ang mga kasapi ng isang karaniwang pamilya? Magbigay ka ng isa. Ang petsa po ngayon ay ika-isa ng oktubre.2. Sino o sinu-sinu pa ang mga kasapi ng isang karaniwang pamilya? Exodus? Ang araw po ngayon ay martes. Ang araw po kahapon ay lunes. Balitaan -ang araw ngayon ay martes. Jasmine? -Magaling! -Sino pa ang kasapi ng isang karaniwang pamilya? Mark? -Tama! -Bukod sa tatay at nanay. Ano ulit ang panahon ngayon? Vincent? -Maaari bang tumayo ang mga batang lalaki? Ilang batang lalaki ang pumasok ngayon? Patrick? -Maaari bang tumayo ang mga batang babae? Ilang batang babae naman ang pumasok ngayon? Jilliane? -Maari mo bang iulat kung ilan lahat ang mga batang pumasok na nasa baitang isa? Gab? 4. Taon dalawanglibo at labingtatlo. Balik-aral -kahapon ay pinag-aralan natin ang aralin tungkol sa “ang aking pamilya” na kung saan ay pinagaralan natin ang mga kasapi ng isang pamilya. Sir john! Three. Babae po ang siyam po lahat ang mga pumasok na nasa baitang isa. Pagbati -magandang umaga mga bata! -Maaari nang umupo ang lahat. Dalawang batang pumasok ngayon. Ano ulit ang araw kahapon? Sam? -Ang petsa ngayon ay ika-isa ng oktubre. Ano ang araw ngayon? Exodus? -Ang araw kahapon ay lunes. Batang tatay po! Nanay po! Anak o mga anak po! . Magandang umaga din po. I. Layunin sa loob ng animnapung (60) minuto na aralin, ang mga magazine-aaral ay inaasahang: a. Natutukoy ang impormasyon tungkol sa sariling paaralan: pangalan, lokasyon, at mga bahagi b. Nasasabi ang kahalagahan ng paaralan sa buhay ng bata c. Nakukulayan ng tama ang pisikal na kapaligiran ng paaralan ii. Paksang aralin paksa: sanggunian: kagamitan: “ang aking paaralan” bagong lakbay ng lahing pilipino 1 alma m. Dayag (pahina 161-166) mga iba’t ibang larawan na kadalasan nakikita sa paaralan (flashcards), mga larawan ng mga bahagi ng paaralan (slide presentation), computer, dlp, pisara, yeso, tsart, talang gawain at sagutang papel kahalagahan ng paaralan sa buhay ng bata.

Related document for special how to make a lesson plan in araling panlipunan araling panlipunan division festival of talents €? deped bagui