site-logo

Complex Lesson Plan Sample In Filipino 6 Grade 5 K-12 Lesson Plans Week 6 All Subjects - Deped

View Large Image Complex Lesson Plan Sample In Filipino 6 Grade 5 K-12 Lesson Plans Week 6 All Subjects - Deped

Check other template ideas below:

Complex lesson plan sample in filipino 6 Grade 5 K-12 Lesson Plans Week 6 all Subjects - DepEd - I. Layunin ng pagkatuto a. Natutukoy ang ibat ibang pokus ng pandiwa b. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus c. Nakikilahok nang buong sigla at husay sa mga talakayan at pangkatang gawain ii. Paksa ng pagkatuto paggamit ng mga panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus lunsaran: matalinong paghatol ni haring solomon sanggunian: landas sa wika 6, pah 114-119, alab sa wikang filipino 6 kagamitan: powerpoint, cd, cd participant, show playing cards pagpapahalaga: matalino at makatarungang pagpapasya iii. Pamamaraan ng pagkatuto a. Panimulang gawain 1. Pamukaw – sigla pagsasagawa ng piping-palabas pagtatalakayan sa napanood na pagsasakilos. 2. Dril pagbuo ng pandiwa sa iba’t ibang aspekto sa paraang gramakrostik 3. Balik-aral suriin ang pangungusap. Ipakita ang a kung ang pandiwang can also salungguhit ay kagamitan, b kung tagatanggap at c kung direksyon. 1. Binigyan ng ama ang anak ng pamana. 2. Tinungo ng alibughang anak ang malayong bayan. 3. Ipinambayad niya ang nakuhang pera sa kanyang kapritso. Four. Babalikan na niya ang iniwang tahanan. Five. Hinandugan niya ang anak ng maringal na piging. B. Panlinang na gawain 1. Pag-uusap tungkol sa larawan ng parabulang ”matalinong paghatol ni haring solomon.?? 2. Pagtalakay na muli sa salitang ”paghatol” paghatol three. Pagtukoy at pagbasa nang pabigkas sa bahagi ng kwentong nagpapahiwatig ng: a. Dahilan ng pagpunta ng dalawang ina kay haring solomon b. Naging reaksyon ng hari sa pinagtalunan ng dalawa c. Pagtutol ng unang babae sa naging desisyon ng hari four. Paglalahad pa ng ilang mga pangungusap na hinango mula sa kwento a. Dumulog ang babae kay haring solomon tungkol sa pag-aagawan nila sa sanggol. B. Nakinig si haring solomon sa problema ng dalawang babae. A. Paglalahat ang pokus ng pandiwa ay tumutukoy sa ugnayan o relasyon ng pandiwa at ng paksa ng pangungusap. Pasalita . Ikinatuwa ng buong israel ang matalinong pagpapasya ng hari. B. Sanhi/kosatib. May iba pang uri ang pokus ng pandiwa. Pagsusuri sa mga pandiwang ginamit sa pangungusap at pagkilala sa pokus nito sa pamamagitan ng picture organizer. Pinagdausan ng paghatol ng hari ang palasyo. A. Pagkakapit a. 7. 5. Ganapan. B. Ito ay ang aktor/tagaganap. Pinaglingkuran ni haring solomon ang israel bilang pinuno. Ginagamitan ng iba’t ibang panlapi ang mga ito. Ikinagulat ng babae ang pagkakapalit ng kanyang anak. 6. Layon. He is the brain of teacherph. Growing up being surrounded by educators, a passion for schooling has grown in him. Mark spends his time writing and spreading on-line articles about the instructional international. He likes emphasizing critical political issues that entails issued on the instructional device of the us of a. Read greater.

Related document for complex lesson plan sample in filipino 6 grade 5 k-12 lesson plans week 6 all subjects - deped