site-logo

Useful Lesson Plan Sample In Filipino Grade 3 Ready Made Lesson Plans For Grade 3, All Subject For Q1-Q4 | Depe

View Large Image Useful Lesson Plan Sample In Filipino Grade 3 Ready Made Lesson Plans For Grade 3, All Subject For Q1-Q4 | Depe

Check other template ideas below:

Useful lesson plan sample in filipino grade 3 Ready Made Lesson Plans for Grade 3, All Subject for Q1-Q4 | DEPE - I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang can also wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. 4-7, b.A. 2-8 kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may additionally alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. Three. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito three. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. Four. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-ok! E-e-e-k! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa. 3 pinagsanib na aralin sa filipino at ekawp layunin: a. C. . Saan sila pupunta? C. I. Pangwakas ng gawain 1. Daga b. Takdang-aralin: gumawa ng komik strip ng paborito ninyong hayop at ang huni na kanyang ginagawa. Pamamaraan: a. Panlinang na gawain 1. 33. Sabihin: iba-iba ang huni o ingay ng mga hayop sa ating paligid. B. B. Kalabaw d. Gayahin ang sinabi ni tagpi kay gemma nang iparamdam niyang gusto niyang sumama sa paaralan. Tak-ti-l. A.-Ok 5. Mee! Ang ingay ng kambing. Sabihin: may also mensahe o ibig ipaalam ang huni o ingay ng mga hayop tulad ng: tilaok ng manok umaga na huni ng ibon maganada ang panahon tahol ng aso may additionally taong dumarating ngiyaw ng pusa nakakita ng pagkain unga ng kalabaw nagugutom na siya c. Panimulang gawain 1. Paksang-aralin: huni o ingay na ginagawa ng hayop sanggunian: bec manual pakikinig p. Kra-kra-kra-kra v. Sumisiyap ang sisiw. A b 1. Unga! Ang atungal ng kalabaw. Pakikinig p. 2. Unga-a-a! Unga-a-a! 2. Sino ang gustong sumama kay gemma at arnold? B. Me-e-e! Me-e-e! Four. Nakapagsasalita ng maliwanag. Pagbasa sa kuwentong pasukan na . Inahing manok e. Maa! Ang sigaw ng baka. Tak-tak-tak-pu-tak! Three. 65 kagamitan: flipchart. Paglalahat ang huni o ingay ng mga hayop ay nagsasabi ng kanilang nararamdaman o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Ik! Ik-ik-ik-ik! F. 2.

Related document for useful lesson plan sample in filipino grade 3 ready made lesson plans for grade 3, all subject for q1-q4 | depe